Jak reklamovat

Reklamační formulář 

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete reklamovat zboží) 

Prodávajíci: 

E.J.design, Erika Leksová, Malhostovice 14, 666 03 Malhostovice, Česká republika, IČO: 75692091 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: ŽÚ Tišnov, e-mail: ejdesign@seznam.cz, tel.: +420 736 154 659 (dále jen „Prodávající“) 

Tímto reklamuji toto zboží nebo službu: ………………………………………………………………………..… ………………………………….………………………………….………………………………….…………… Datum objednání: …………………………………. Datum dodání: …………………………………. 

Jméno spotřebitele (dále jen „Kupující“): …………………………………. Adresa spotřebitele: ………………………….………………………………….…………………………………. Číslo objednávky: …………………………………. Číslo faktury: …………………………………. 

Důvod reklamace: …….………………………………….…………………………………………………………. ………………………………….………………………………….………………………………….…………….. 

 

 

 

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě): 

…………………………………. Datum: …………………………………. 

 

Vyplněný formulář zašlete na výše uvedený e-mail nebo poštovní adresu. Reklamované zboží dodejte na výše uvedenou adresu. Do 3 dnů od přijetí zboží bude rozhodnuto o přijetí zboží do reklamačního řízení (pokud nebude potřeba odborného posouzení vady, viz Reklamační řád). Reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud nebude dohodnuto jinak. Podrobné podmínky řešení reklamace viz Reklamační řád.

Created by * at 25.09.2023

Vytvořil: Flexumshop logo FlexumShop.com